პროექტები
ჯარის ქალაქი

ჯარის ქალაქი

ღირსეული საცხოვრებელი გარემო ღირსეული სამხედრო მოსამსახურეებისთვის - მახათას მთაზე ბინათმშენებლობის პროექტი "ჯარის ქალაქის „ მშენებლობა აქტიურად ხორციელდება. აღნიშნული პროექტის ფარლებში ICE 39 ერთეული თურქული წარმოების ლიფტს დაამონტაჟებს.

Share