პროექტები
ბიზნეს ცენტრი სოფმშენი

ბიზნეს ცენტრი სოფმშენი

ობიექტზე დამონტაჟდა Shanghai Mitsubishi-ს 1 ლიფტი.

 
Share