პროექტები
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის შენობაში დამონტაჟებულია ოტისის 3 ერთეული ლიფტი

Share